Maya

  • Maya
  • Maya
  • Maya
  • Maya
  • Maya
  • Płeć: Kotka, 2 lata
  • Ogłoszenie: 10288
  • Miasto: Łódź (łódzkie)
  • Opiekun: Kotylion

Maya znów szuka domu

Maja jest dwuletni¹ kotk¹ o bia³oburym futerku. Jest kontaktowa, uwielbia g³askanie. Gdy tylko widzi zainteresowanie, od razu podnosi radoœnie ogonek i przybiega do cz³owieka, domagaj¹c siê wiêcej i wiêcej uwagi i g³asków. Nie jest jednak zbyt nachalna. Chêtnie bawi siê wêdk¹, pi³eczkami, piórkami i wszystkim tym, co znajdzie w zasiêgu ³apki, czy to gumka czy korek od butelki. Jest kotk¹ zrównowa¿on¹, rozs¹dn¹. Jest te¿ zaszczepiona i wysterylizowana. Korzysta zarówno z kuwety otwartej jak i krytej. Nie wybrzydza przy jedzeniu, lubi mokr¹ i such¹ karmê. Bez problemu da sobie obci¹æ pazurki i wyczesaæ milutk¹ sierœæ czy to szczotk¹, czy grzebieniem. Jest raczej jedynaczk¹, na ten moment nie akceptuje innych kotków i piesków. Szuka nowego domu z powodu skomplikowanej sytuacji mieszkaniowej obecnej w³aœcicielki.

Kontakt w sprawie adopcji: kyhira@yahoo.com

chip: 616093900126760 Imiê: Maya p³eæ: kotka wiek:ok.2 lat rasa: domowa przebywa: dom tymczasowy chip: 616093900126760

Eksportuj ogłoszenie Eksportuj ogłoszenie Pobierz PDF Pobierz ZIP


Skontaktuj się z opiekunem
Powiadom znajomego

Zaloguj się by zgłosić nieprawidłowości w ogłoszeniu.
Ogłoszenie ważne do dnia: 19.10.2018.
Odsłon strony ogłoszenia: 274.
Numer ogłoszenia: 10288.